Prijzen, transport & levering

Prijzen, transport & levering

Prijzen voor de aangeboden artikelen zijn inclusief BTW en verzendkosten binnen Nederland. Voor bestellingen buiten Nederland bent u zelf verantwoordelijk voor de transportkosten en eventuele douane- en importheffingen.

Het risico tijdens transport is voor De CAMER. Het risico gaat op u over op het moment van aflevering. Het risico voor eventuele retourzending is voor u.

De CAMER streeft ernaar om uw bestelling binnen Nederland binnen 5-9 dagen na betaling te leveren. Leveringstijden zijn indicatief en overschrijding ervan geeft u geen recht op schadevergoeding of de bestelling te annuleren dan wel de koopovereenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding zodanig is dat van u redelijkerwijs niet verwacht kan worden de koopovereenkomst in stand te laten.

U bent verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment dat deze worden bezorgd. Als door uw toedoen of nalaten levering niet mogelijk is, zal u alle aanvullende kosten aan De CAMER verschuldigd zijn. De eigendom van het product gaat pas op u over als u al het verschuldigde aan De CAMER heeft voldaan.

Powered By OpenCart  De CAMER © 2017