Algemene Verkoopvoorwaarden

Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

Door deze website te gebruiken of een bestelling te plaatsen gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. De CAMER heeft het recht deze van tijd tot tijd te wijzigen.

Tot standkomen koopovereenkomst

Alle aanbiedingen gedaan door De CAMER zijn vrijblijvend. Als u een bestelling plaatst en het product is voorradig dan ontvangt u een orderbevestiging, inclusief vermelding van eventuele verzendkosten. Op dit moment is de koopovereenkomst gesloten.

U kunt De CAMER niet aan aanbiedingen houden waarvan u redelijkerwijs kunt begrijpen dat deze een kennelijk vergissing of verschrijving bevatten.

Betalingsvoorwaarden

U kunt betalen via iDEAL.

Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. iDEAL is het systeem dat u direct koppelt aan uw internetbankier- programma bij een online aankoop. Om gebruik te maken van iDEAL hoeft u zich niet te registreren, bestanden te downloaden of een account aan te maken.  Maakt u gebruik van internetbankieren bij ABN AMRO, ING, ASN Bank, Rabobank, Triodos of SNS Bank dan kunt u direct met iDEAL betalen. U rekent dan snel en gemakkelijk af in de vertrouwde internetbetaalomgeving van uw eigen bank. Betalen zoals u eigenlijk al gewend bent.

Prijzen, transport & levering

Prijzen voor de aangeboden artikelen zijn inclusief BTW en verzendkosten binnen Nederland. Voor bestellingen buiten Nederland bent u zelf verantwoordelijk voor de transportkosten en eventuele douane- en importheffingen.

Het risico tijdens transport is voor De CAMER. Het risico gaat op u over op het moment van aflevering. Het risico voor eventuele retourzending is voor u.

De CAMER streeft ernaar om uw bestelling binnen Nederland binnen 5-9 dagen na betaling te leveren. Leveringstijden zijn indicatief en overschrijding ervan geeft u geen recht op schadevergoeding of de bestelling te annuleren dan wel de koopovereenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding zodanig is dat van u redelijkerwijs niet verwacht kan worden de koopovereenkomst in stand te laten.

U bent verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment dat deze worden bezorgd. Als door uw toedoen of nalaten levering niet mogelijk is, zal u alle aanvullende kosten aan De CAMER verschuldigd zijn. De eigendom van het product gaat pas op u over als u al het verschuldigde aan De CAMER heeft voldaan.

Retourzending

U hebt het recht de koopovereenkomst met De CAMER binnen 7 werkdagen na levering van de bestelling te ontbinden door middel van het sturen van een e-mail binnen genoemde termijn. U dient de betreffende bestelling ongebruikt, onbeschadigd en compleet – in originele verpakking – te retourneren binnen 7 dagen nadat u de e-mail heeft verstuurd waarin u heeft aangegeven het product te willen retourneren. Na ontvangst stuurt De CAMER u een nieuw exemplaar of stort het aankoopbedrag terug binnen 10 werkdagen. U kunt de bestelling ook zelf retourenren bij de CAMER op de Prinsengracht 715 bg te Amsterdam.

De CAMER behoudt zich het recht voor om geretourneerde artikelen te weigeren of om niet het volledige bedrag te crediteren als het vermoeden bestaat dat het product gebruikt is, of door de klant beschadigd. De kosten voor retourzending zijn voor u.

Garanties

De CAMER heeft met veel zorg haar collectie samengesteld en streeft kwaliteit na bij ieder product.

U bent verplicht het geleverde product te controleren alvorens het in gebruik te nemen.

U dient de bij levering zichtbare tekorten of beschadigingen direct (uiterlijk binnen 24 uur na levering), nauwkeurig en gedetailleerd per e-mail te melden aan De CAMER.

Niet direct bij de levering zichtbare tekorten of beschadigingen dient u binnen 7 dagen, nauwkeurig en gedetailleerd, na levering per e-mail te melden aan De CAMER.

Retourzendingen kunnen, in de in dit artikel genoemde gevallen, slechts plaats vinden na goedkeuring door De CAMER, waarbij De CAMER het recht heeft instructies te geven omtrent de wijze van verzending.

Privacy

De CAMER respecteert de privacy van de gebruikers van haar website. Door het aanmelden als nieuwe klant verleent u toestemming de gevraagde gegevens op te slaan. De persoonlijke informatie behandelt De CAMER vertrouwelijk en wordt uitsluitend gebruikt om uw bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Door het aanmelden voor de nieuwsbrief van De CAMER verleent u toestemming om uw persoonlijke gegevens en e-mail adres op te slaan om u in de toekomst te informeren over activiteiten en aanbiedingen van De CAMER.

Persoonlijke informatie wordt onder geen enkele voorwaarde aan derden verstrekt, tenzij noodzakelijk ter uitvoering van uw bestelling of op grond van een wettelijk voorschrift.

Uitsluiting aansprakelijkheid

De CAMER is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door:

·       overmacht;

·       door u verstrekte onvolledige of onjuiste informatie;

·       door onjuist gebruik van het betreffende product.

De CAMER is slechts aansprakelijk voor directe schade waarbij de aansprakelijkheid van De CAMER beperkt is tot de hoogte van de betreffende orderbevestiging.

Toepasselijk recht & bevoegde rechter

Op alle rechtsbetrekkingen tussen u en De CAMER is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk uitvoering in het buitenland wordt gegeven of indien u in het buitenland woont. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

In geval van een geschil zullen partijen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten, in welk geval slechts aan een Nederlandse rechter bevoegdheid toekomt kennis te nemen van een dergelijk geschil.

Contact

In geval van vragen, opmerkingen of klachten kunt u mailen of bellen naar:

E:           info@decamer.nl  t.n.v. Merel le Conge Kleyn
T:            +31 (0)6 55348604

Powered By OpenCart  De CAMER © 2017